Certifikálás

Certifikáció
Vizsgaelőirás

„Nem minden hipnotizőr igazi hipnotizőr, és nem minden hipnózis valódi hipnózis“

A hipnózis nem gyerekjáték!
A hipnózis egy hatékony módszer, mellyel az ember tudatalatti érzelemvilága válik hozzáférhetővé. A hipnózis alatt a hipnotizált ember magatartását meg lehet változtatni, sőt azt manipulálni lehet, ez pedig hatással van az illető akaratára és pszichéjére.

Szakképzett kezekben a hipnózis egyáltalán nem jelent veszélyt, és a módszer a hipnotizált személyben irányított és pozitív változásokat idéz elő. A hipnózis helytelen használatával viszont jelentős testi és lelki sérülést lehet okozni, mely akár a pszichózisig terjedhet.

Milyen érzést keltene Önben, ha egy olyan személy végezne Önnel hipnózist, aki nem ismeri a hipnózis mélylélektani hatásait és buktatóit?

Ezen buktatók elkerülése érdekében a KHE feladata, hogy a világszínvonal elvárásának megfelelő felülvizsgálat garantálásával szervez vizsgát a hipnózis felhasználási lehetőségeiről.

 

A komplementer hipnózis certifikáció lehetőségei

  • KHE / NGH  vizsgázott hipnotizőr, hypnocoach vagy hipnoterapeuta

         A KHE minimum 100 órás NGH hipnózis tanfolyam elvégzése után teszi lehetővé a hipnózist és a nem orvosi hipnózist alkalmazók számára a KHE / NGH certifikáció megszerzését.

A hipnózis elsajátítása egy hivatalos KHE / NGH vizsgával zárul („vizsgázott hipnotizőr, hypnocoach vagy hipnoterapeuta“).

A vizsgára történő jelentkezés írásban, illetve email-en történik.

A  vizsgázott hipnotizőr, hipnocoach és hipnoterapeuta egy nagyon magas nemzetközi értékű szaktudásról tesz bizonyságot, és megfelelő tudással rendelkezik a hipnózis egész területén. A KHE / NGH mestervizsgával rendelkező személy a hipnózist szakmai területének megfelelően alkalmazhatja.

Miután a hipnózis területén csak nagyon kevés elismert szakmai diploma vagy oklevél létezik,
a KHE / NGH certifikálás nemzetközi okmánya különleges végzettséget biztosít a hipnózist alkalmazók, illetve a hipnózis segítségével kezelést, tanácsadást végzők részére.

 

NGH  certifikáció

A National Guild of Hypnotists (NGH) – a világ legnagyobb és legismertebb komplementer hipnózis egyesülete. 1951-ben az USA-ban alapították, és ma már több mint 50 országban több mint 20.000 tagot számol.

Az NGH a hipnózis oktatásában és vizsgáztatásában a világon az első helyet foglalja el, és számos továbbképzést biztosít hipnotizőröknek és hipnoterapeutáknak.

A hipnózis oktatása gyakorlatilag a világ egyik országában sem szabályozott államilag.
A legtöbb országban, igy Európában is külön előírások szabályozzák az orvosi hipnózis terápiás célú felhasználását, azonban a komplementer hipnózistechnika az egészséges embereknél a coaching, vezetési továbbképzések területén, sportolóknál és tanácsadásnál megengedett.

A hipnózis elsajátítása egy hivatalos NGH vizsgával zárul. Ez a vizsga (NGH) világszerte elfogadott, és azt bizonyítja, hogy a vizsgázott személy tudása a témakörben magas színvonalú.

 

A  vizsga feltételei:

  • Hypnózis gyakorlati és elméleti elsajátításának feltétele több mint 100 órás tanfolyamhoz van kötve.
  • Az oktatás gyakorlati elsajátítása min. 6 hónapot kell, hogy kitegyen.
  • Hipnózis certifikált oktatás igazolása Hildegard Marton NGH minősitett szaktanár engedélyezésével történik
  • Ha a hipnotizőr, hipnoterapeuta vagy hypnocoach saját praxisában dolgozik, felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mely a hipnózistevékenységet is magában kell, hogy foglalja.
  • Az NGH oklevél felhasználójának az adott ország törvényes előírásait figyelembe kell vennie. 
  • A vizsgára jelentkezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie.

Az NGH vizsga után lehet az NGH tagsági felvételre jelentkezni.
A jelentkezési lapon kell a hitelkártya adatait (Visa, Master)  megadni, melyről a tagsági díjat levonják.
Az NGH postán megküldi a Certified Hypnotist oklevelet és az igazoló kártyát az NGH certifikált tanárának.
Az éves tagság hosszabitására automatikusan lehetőség van.

A vizsga írásbeli és szóbeli és gyakorlati részből áll.

Az éves NGH tagság és az NGH certfikálási szám megújitása továbbképzéshez van kötve. 

NGH oklevél:

National Guild of Hypnotists (NGHcertifikálásnak különböző fajtái vannak, annak megfelelően, hogy Ön hivatalosan melyik területen dolgozik.

Certified Hypnotist: hipnotizőrök részére

Certified Hypnotherapist: orvosok, pszichológusok és természetgyógyászok részére

Certified Consulting Hypnotist: coachok és menedzserek részére

Az NGH certifikált vizsgával a világ minden részén alkalmazhatja a hipnózist. Az NGH certifikálás a hipnózis professzionális felhasználását bizonyítja. 

 

Vizsga más intézménynél, illetve más országban végzett hipnotizőröknek

Azoknak a hipnotizőröknek, akik a hipnózis tanfolyamot más intézménynél, illetve más országban végezték
(pl. MHE, AIH, ICHP. HTIA, stb.) lehetőséget nyújtunk a KHE / NGH tanfolyam elvégzésére és a vizsga letételére.

A vizsgára és tanfolyamra jelentkezéskor az elvégzett hipnózis tanfolyam bizonyítvány másolatát kérjük beküldeni az Egyesülethez, aminek felülvizsgálata alapján a Vizsgabizottság közölni fogja, hogy hipnózis tanfolyamokat milyen mértékben tudja elfogadni, mennyi szakmodult kell pótolni.

 

Szupervízió a klubest keretében

Szupervízió felépítése a komplementer hipnózisoktatásban hipnoterapeuták részére

A szupervízió egy szakmai, irányított megbeszélés, ahol esettanulmányok kerülnek értékelésre a résztvevők szakmai fejlődése céljából. A szupervízió egy célzott tanulást elősegítő folyamat, de nem határozza meg a feldolgozás irányát. Az iránytartás a szupervízor felelõsége . Kölcsönösségre van szükség, ahol elsõ sorban megérteni kell egymást, és iránymutatást kell adni a problémát előterjesztőnek.

Az esettanulmány elkészítésének javasolt szempontjai:

Az esettanulmány egy konkrét hipnózist taglaljon.

A hipnoterápia alanyának bemutatása.

Anamnézis, exploráció

A hipnózis indikációs szempontjai

Hipnózis alkalmazásának célja, hipotézise

Hipnózis kivitelezési terve a hipotézis és az alkalmazott elméleti lehetőségek alapján

A hipnózis felhasználási folyamatának leírása

Egy ülés leírása, melyből kiderül, hogy a hipnotizőr milyen hipnózis intervenciókat alkalmaz és milyen változtatást kezdeményez

Az elért hatás, eredmény, eredménytelenség értékelése az alkalmazott elmélet(ek) alapfogalmait használva magyarázatként