Egyesületi tagság

Egyesületi tagság 

A Komplementer Hipnózis Egyesületbe kérhetik felvételüket mindazok, akik az Egyesület célkitüzéseit elfogadják és azt együttműködésükkel támogatják.

Tagsági felvételt kérhetnek akik a hipnózist megtanulták:

  • hipnotizőrök, akik ismerik a hipnózis almazását és hipnózis segítségével  nyújtanak tanácsadást, és szívesen folytatnának tapasztalatcserét hasonló tevékenységet folytató szakemberekkel.
  • orvosok, fogorvosok és pszichológusok, akik a terápiás tevékenységük során szeretnék felhasználni a hipnózist. 
  • természetgyógyászok, akik az egészségjavító tevékenységüket a hipnózissal szeretnék bővíteni
  • vezetők, coachok, menedzserek, akik a vezetési, irányítási területen a kommunikációs hipnózist szeretnék alakalmazni
  • sportedzők, sportolók, nevelők, felsőfokú képzésben résztvevők, akik a hipnózist a teljesítmény fejlesztésében és fokozásában szeretnék felhasználni

Az éves tagsági díj 7.500,- F/ év, mely összeg a tagsági felvétellel egyidőben és  egyösszegben fizetendő az egyesület számlájára.
Számlatulajdondos neve: Komplementer Hipnózis Egyesület
Erste Bank Hungary NYRT
Bankszámlaszám (HUF): 11600006 – 00000000 – 32372878
A felvételi kérvényt írásban ill. e-mailben lehet az Egyesülethez benyújtani. A felvételi kérvény elfogadásáról az Egyesület Elnöksége dönt.

 

Felvételei kérelem

Komplementer Hipnózis Egyesület (KHE)
1147 Budapest,
Lőcsei u. 56

 

Felvételei kérelem

Alúlirott kérem tagsági felvételemet a Komplementer Hipnózis Egyesületbe (KHE).
A KHE alapszabályzatát ismerem és annak célkitüzését elfogadom.
A felvételi kérelemmel egyidőben az éves díjat egyösszegben 7.500,- Ft/év befizetem.

Név:
Lakóhely postai írányitószámmal:
Utca és házszám:
Foglalkozása:
Születési helye és dátuma:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Hely, dátum                      aláírás

 

Jelentkezés: e-mail